Dimecres, 15 Mai 2019 15:50

Questionari Entitats

1.- La seva candidatura té previst mantenir la Regidoria de Comerç i dotar-la amb pressupost i personal suficient ( En la legislatura anterior es va perdre la figura del Cap de comerç i no ha estat substituïda), com per poder aplicar polítiques a favor del comerç local? Per què?

CIUTADANS
Sí. Per al nostre partit és prioritari recolzar el comerç local, per una banda com a eina per ajudar aquest sector que dona feina i crea riquesa i d’ altra banda per cohesionar la ciutat. En aquest aspecte el comerç local també es fonamental.

ERC-MES
Efectivament tenim previst disposar d’una regidoria de comerç i dotar-la dels recursos humans i econòmics necessaris per tal d’aplicar polítiques de promoció i ajuda al comerç existent i a la implantació de nou comerç. Algunes de les accions destinades a la promoció comercial que proposem són les següents: Impulsarem una reducció de la taxa d’escombraries del 90% el primer any d’obertura. I reduirem aquesta taxa un 30% als comerços que realitzin accions de Responsabilitat Social ( suport i participació amb les entitats de la ciutat) Destinarem el 15% de la recaptació del IBI comercial a campanyes de foment del comerç de proximitat. Crearem una subvenció per a la modernització dels comerços, subvencionant fins al 50% de la despesa amb un màxim de 2000€ per comerç. Impulsarem dos premis bianuals per reconèixer públicament i econòmica a les millors iniciatives comercials de la ciutat.

Junts per Sant Cugat
Tenint en compte que el sector comerç és clau per al dinamisme econòmic de la ciutat, creador d’ocupació i vertebrador del teixit social, per a JuntsxSant Cugat és clau mantenir la regidoria de comerç. Cal incidir en el fet que el comerç de proximitat ofereix als santcugatencs i santcugatenques un servei de proximitat personalitzat que no poden trobar en el comerç electrònic, per exemple, i s’ha d’atendre amb la dedicació que aquest requereix. En aquesta línia, cal reforçar aquest àmbit a partir de dues grans premisses: - Cal potenciar la interrelació de l’àmbit amb d’altres departaments de l’ajuntament (mobilitat, serveis urbans, promoció de la ciutat, promoció econòmica, etc.), per tal de facilitar la gestió de fires i mercats, la celebració d’esdeveniments comercials, la dinamització d’eixos comercials, etc. El treball transversal és clau en una regidoria com la de comerç. - Cal dotar l’àmbit d’una figura de coordinació que pot ser equivalent a un cap de servei i una figura tècnica que doni suport a la implantació de noves activitats comercials, l’ampliació d’existents, suport a campanyes de fidelització, etc.

Partit dels Socialistes de Catalunya
Si, perquè el comerç forma part de la l'activitat i el teixit econòmic de la ciutat amb un elevat nombre de persones treballadores.

Partit Popular de Sant Cugat
Si. Apostarem fermament pel comerç local, recuperant el Cap de Comerç.

Sant Cugat en Comú
Sí. per nosaltres el comerç local i de proximitat és puntal en el nostre model de ciutat.

Sant Cugat per la Independència - Primaries Catalunya
Sí, tenim previst mantenir la Regidoria de Comerç i dotar-la d'un pressupost que dobli l'actual: el comerç ha estat oblidat en aquesta passada legislatura. Cal també un "Pla de Reactivació del comerç local" , doncs és una evidència que al municipi, però molt especialment al casc urbà s'estan perdent molts comerços de tamany petit i que estem perdent teixit. Cal incindir , sobretot en potenciar el comerç de proximitat i aquell vinculat al que podriem dir del sant cugat "tradicional" utilitzant tecnologies digitals, de geolocalització i de mobilitat a tots nivells. Crear "rutes del comerç" perquè comprar sigui una experiència "turística", i avançar cap a estratègies de fidelització dels compradors.

Units per Sant Cugat
Mantindrem la regidoria de comerç i la dotarem amb un pressupost important com a prioritat de promocio econòmica.

 

2.- En els propers pressupostos, augmentaran, mantindran o disminuiran la partida destinada a la Regidoria de Comerç? Per què?

CIUTADANS
La pujaríem lleugerament. Tenim marge per fer-ho retallant d’ altres partides que no són gens productives: aportació a l’ AMI, cartipàs municipal massa costós, o projectes que no són prioritaris com el de la Biblioteca Central.

ERC-MES
El nostre compromís és augmentar-la partida destinada a la regidoria de comerç. Només amb els recursos econòmics necessaris, combinats amb una programació d’accions ben planificada i consensuada amb el sector, es pot promoure un sector tan important per la ciutat. El comerç i els hàbits de consum estan canviant amb rapidesa, i cal que les accions que es programi per tal d’acompanyar als nostres comerciants sigui adequada a les necessitats reals actuals del sector. Per aquest motiu cal destinar una patida suficient a les accions de promoció del comerç de proximitat. Doncs el comerç de proximitat ens ajuda a combatre dos problemes de la ciutat com son la seguretat (més comerç és mes llum al carrer i mes gent al carrer) i l’excés de trànsit (el comerç de proximitat permet no necessitar el cotxe per a les compres del dia a dia.

Junts per Sant Cugat
El pressupost de comerç es distribueix entre tres grans línies d’actuació: gestió de mercats, suport a entitats locals de comerç i suport al comerç de proximitat. Al proper mandat s’incrementarà aquest pressupost atenent a l’impuls que s’ha de facilitar al comerç de proximitat per incrementar el seu pes en l’activitat econòmica de la ciutat, millorar la seva interrelació amb la vida cultural i social santcugatenca, donar suport al seu atractiu turístic i, en definitiva, millorar el progrés i el benestar de la ciutadania.

Partit dels Socialistes de Catalunya
Cal augmentar-la per dotar-la de sufiecients recursos i poder donar suport a aquesta activitat econòmica.

Partit Popular de Sant Cugat
L'augmentarem perque creiem que els diners destinats tindran doble funció: 1. Afavoriran els comerciants. 2. Retorn social i econòmic per la ciutat.

Sant Cugat en Comú
Volem implantar un pla estratègic de comerç que serà el que definirà el pressupost necessari .

Sant Cugat per la Independència - Primaries Catalunya
Com a mínim la doblarem. L'activitat econòmica local, té en el comerç, un dels seus pilars. Els altres pilars de l'economia local són les pimes, autònoms, les grans empreses i, també en un altre pla, el sector universitari/de formació.

Units per Sant Cugat
Augmentarem la partida, doncs serà una prioritat de ciutat.

 

3.- L’actual assignació a les entitats locals de comerç és de 50.000 €, en canvi fa 8 anys era de 65.000€, el que representa un descens de quasi un 23 %, tot i l’augment dels ingressos de l’Ajuntament. Atès la situació critica del comerç, vostès recuperaran aquesta assignació?

CIUTADANS
Sí. Tal i com deien en la pregunta anterior és necessari ajudar el comerç local, que juga un rol molt important a la ciutat.

ERC-MES
Des d’ERC-MES creiem fermament en l’associacionisme comercial. Només des de la col·laboració i cooperació entre comerciants, acompanyats per l’Ajuntament, es poden realitzar accions en favor del comerç i la seva promoció i dinamització. Per aquest motiu el diàleg constant amb les entitats representatives del sector és clau per tal de valorar en cada moment les necessitats del sector i de les entitats de comerciants. És per això que creiem necessari recuperar l’assignació que s’havia destinat a acompanyar a les associacions de comerciants, que anirà de la mà d’un pla de promoció conjunt per tal de promoure l’associacionisme comercial. Caldrà, també, posar el focus en les noves formes de col·laboració público-privada en l’àmbit de la promoció del sector comercial que es començaran a desenvolupar en els propers anys al país. Caldrà treballar colze a colze amb les principals entitats de comerciants de la ciutat, per valorar i analitzar les possibilitats reals, i, si s’escau, determinar, les condicions necessàries per tal de poder desenvolupar un APEU a Sant Cugat a mitjà termini.

Junts per Sant Cugat
Creiem fermament en la col·laboració públic privada i per tant el nostre objectiu és el de mantenir i incrementar el suport a les entitats locals comercials per tal que segueixin endegant projectes de suport al comerç local, tals com activitats formatives, trobades relacionals, dinamització d’eixos comercials, etc. Cal que aquestes entitats esdevinguin veritables actors de proximitat amb el comerç i des de l’Ajuntament se les ha de seguir donant tot el suport, tal i com fa amb la resta d’entitats associatives de Sant Cugat. Impulsarem la Taula de Comerç amb totes les associacions i entitats relacionades amb el comerç on es podran debatre noves polítiques i accions d’atracció i consolidació del petit comerç urbà. En aquests moments, el total de l’assignació a entitats locals comercials s’atorga a Sant Cugat Comerç amb la quantia especificada, a partir del projecte presentat anualment en la convocatòria oficial pertinent i rep també suport addicional per a projectes específics.

Partit dels Socialistes de Catalunya
Depèn, cal veure quina és l'estratègia i el projecte que es pugui presentar.

Partit Popular de Sant Cugat
Escoltarem les propostes de les entitats per, no només tornar a xifres anteriors, sino augmentar-les si cal raonablement.

Sant Cugat en Comú
L’assignació de diners públics a les entitats la volem fer en funció d’una avalució de la tasca que facin i cal veure els resultats i la tasca.

Sant Cugat per la Independència - Primaries Catalunya
Si parlem de recursos, si fa 8 anys era de 65.000 € ara li tocaria situar-se pel capbaix en 85.000 €, i recuperar a més la pèrdua d'aquest diferencial. No pot ser haver invertit en estructures "propagandístiques" com "Sant Cugat Actiu" i per aquest motiu haver reduït els recursos per les entitats que sí que creen riquesa i que són expressió de la iniciativa privada i de la gent.

Units per Sant Cugat
Recuperarem l'assignació i si fa falta l'ampliarem.

 

4.- La implantació de l’Àrea verda a la ciutat ha provocat un descens d’aproximadament un 15% en el pas de persones per tot l’Eix comercial, i com efecte colateral, els comerços han vist reduïda la seva facturació i conseqüentment la seva viabilitat. Estan disposats a entomar aquest tema per estudiar la manera de reduir aquest impacte negatiu en el sector comercial de la ciutat? Quina solució aporten?

CIUTADANS
Evidentment tenim i problema i cal reconèixer-lo. La implantació de la zona verda (també la blava) ha estat afortunada en algunes àrees i en d’ altres molt desafortunada. Cal fer retocs en alguns sectors.

ERC-MES
Implantarem un sistema similar a l’existent al mercat de Torreblanca, on la compra en un comerç de la ciutat donarà dret a un temps gratuït d’aparcament a les zones blaves o els aparcaments públics de la ciutat.

Junts per Sant Cugat
Amb l’objectiu d’incrementar la qualitat de l’aire i fent camí cap a la mobilitat sostenible, més eficient i respectuosa amb el medi ambient i la ciutadania, hem pres decisions fermes entorn un model urbà que afavoreixi els veïns i les veïnes de la ciutat, com la implantació de la zona verda a diferents àrees urbanes. En l’actualitat Sant Cugat compta amb 2.500 places d’àrea verda i estem treballant per trobar l’equilibri més òptim entre les necessitats del veïnatge i les dels establiments comercials. S’ha de tenir en compte que en les zones on aquesta s’ha implantat, l’ocupació de les places d’aparcament era del 100% sense rotació al llarg de tota la jornada, i la zona verda ha facilitat precisament aquesta rotació, necessària per a la vida comercial. Així mateix, s’ha creat la tarifa “plis-plas” de 15 minuts, s’han creat 700 places al pàrquing dissuasori “Park and Ride” amb bus llançadora gratuït al centre de la ciutat i s’han creat 13 aparcaments Bicibox amb 1.256 usuaris registrats. Addicionalment, cal tenir en compte que la ciutat compta amb un total de 8.478 places d’aparcament, un nombre elevat que cal promoure a nivell comunicatiu entre la ciutadania. En aquesta línia promourem un mapa interactiu d’aparcaments on es pugui conèixer les places lliures existents per aparcar el vehicle i donarem suport per impulsar campanyes de fidelització i bonificació d’aparcaments. En definitiva, cal analitzar conjuntament amb el sector totes les mesures establertes i les previstes en el proper mandat per tal d’ajustar-les atenent les seves necessitats. És un àmbit d’actuació absolutament dinàmic i per tant en revisió constant.

Partit dels Socialistes de Catalunya
Si, tot i que la relació zones d'aparcament i activitat comercial cal especificar i aprofundir-hi, la proposta d'altres àrees d'aparcament o un pla d'aparcaments racional a preus i subvencions públiques pot ser una altra solució.

Partit Popular de Sant Cugat
Entenem que la falta d'aparcament es un problema greu pel comerç. Habilitarem aparcament per cotxes al centre de la ciutat.

Sant Cugat en Comú
No. Nosaltres apostem per una ciutat sostenible i per reduir l’impacte del vehicle privat. Estem d’acord amb l’àrea verda però volem també potenciar el transport públic i la mobilitat sostenible.

Sant Cugat per la Independència - Primaries Catalunya
Proposem aquestes 3 mesures A, B i C: A). "Fer i rescatar Pàrquings Gratuïts Estada Ttemporal al centre, per poder anar a comprar/fer gestions i ajudar al comerç i a la vida local. Cada un amb 150 places i d'estada màxima de 2,30 h amb rellotge de cartró.Proposem: 1-pàrquing gratuït parc de l'arboretum/Passeig Gaudí 2-parking gratuït parc Ramon Barnils 3 -pàrquing gratuït parc de la Pollancreda, altura ctra.Cerdanyola 4 -pàrquing gratuït Rambla Ribera Consolidar i no posar de pagament pàrquing Valldoreix, estudiar consolidar pàrquing avinguda Verge Montserrat Floresta, costat estació la Farga a Mira-sol (pavelló i consolidar camí sant cugat papiol36) i descampat Hospital General (manteniment i conservació mentre no es desenvolupi). B.) Ticket descompte (a càrrec del pressupost municipal) als tres pàrquins municipals de Can quitèria, Pça Vila i 4 Cantons, de 1,5 EURO =TOTA LA TARDA/TOT MATI (3HORES) . Cal que invertim en el centre i en la ciutat.El centre s'està morint operquè la gent per comoditat d'aparcament va a la perifèria i als centres comercials. C) Ampliar tarifa plis- plas a 45 minuts

Units per Sant Cugat
Volem fer propostes per que els comerços no estigun penalitzats pel tema del aparcament. Estudiarem el model del mercat de torreblanca i la seva viabilitat pel l'eix comercial.

 

5.- Estaria disposada la seva formació a ampliar la tarifa plis-plas a 30 minuts? Els comerços del centre estan molt allunyats de les àrees verdes i blaves i amb els 15 minuts actuals els clients del comerç no tenen temps suficient d’arribar els comerços de l’Eix Comercial.

CIUTADANS
Sí, és una bona mesura.

ERC-MES
La tarifa plis-plas no està pensada per a usar-la com a estacionament per a realitzar compres. Per tant els 15 minuts actuals son suficients. Com ja hem comentat implementarem una tarifa per tal que els clients del comerç puguin realitzar les seves compres amb avantatges en els aparcaments públics.

Junts per Sant Cugat
Com hem indicat en la pregunta anterior s’ha de seguir treballant en la mobilitat sostenible i la seva adequació a les necessitats del comerç. És per aquesta raó que cal revisar l’àrea blava, l’objectiu de la qual és bàsicament oferir a la ciutadania una elevada rotació de vehicles al voltant de zones de serveis per tal que tots els usuaris se’n puguin beneficiar. En aquesta línia, hem incrementat el nombre de places d’àrea blava en aquests espais, i actualment s’està treballant amb Promusa amb l’objectiu d’introduir un sistema de tiquets amb el qual els establiments comercials ofereixin temps d’estacionament als seus clients.

Partit dels Socialistes de Catalunya
Si, tot és consensuar i poder equilibrar l'aparcament residencial amb les necessitats comercials.

Partit Popular de Sant Cugat
15 minuts son insuficients. Ampliariem a 30 minuts.

Sant Cugat en Comú
Nosaltres creiem que la tarifa plis-plas desvirtua el sentit de la zona verda i no soluciona res a la gent que va en cotxe al centre a fer encàrrecs. Nosaltres som partidaris de repartir diferent les zones verdes i les blaves.

Sant Cugat per la Independència - Primaries Catalunya
Evidentment, sí. Creiem que cal que sigui d'1 hora.

Units per Sant Cugat
Si estem d'acord en augmentar la tarifa plis-plas a 30 minuts.

 

6.- El barri de Coll Favà s’ha convertit en un “barri refugi” de tots aquells que no poden aparcar al centre. Quina solució aporta el seu partit en relació aquest problema?

CIUTADANS
Com hem respost a la preguntar anterior cal replantejar les zones on s’ ha implantat zona verda i zona blava. No pot ser per exemple que zones molt àmplies de zona blava (pensades per una alta rotació de vehicles) estiguin desocupades al centre de la ciutat tot el dia. Això suposa una infrautilització de l’ espai públic i no te cap sentit. Ho hem denunciat en reiterades ocasions.

ERC-MES
Ampliarem zona verda per tal que no es produexi la picaresca d’anar a aparcar uns carrers més enllà del domicili on no estigui encara implantada.

Junts per Sant Cugat
Des del primer moment d’implantació de l’àrea verda, ara ja fa un any, es va explicar que aquesta mesura provocaria un desplaçament de la pressió existent d’aparcament a àrees collindants. Coll Favà n’és una. És aquesta la raó per la qual s’ha de treballar amb veïns i comerciants per estudiar la implantació de l’àrea verda en aquesta zona. Cal arribar a una proposta consensuada amb la ciutadania per tal d’atendre els interessos d’ambdós perfils.

Partit dels Socialistes de Catalunya
La planificació realitzada amb el pla de mobilitat no s'ha dut a terme, la realització de les anelles perifèriques evitaria molt del trànsit rodat per coll favà, cal ser innovadors establir zones d'aparcament dissuassòries i amb garanties per poder arribar amb facilitat a les àrees comercials.

Partit Popular de Sant Cugat
A part de mes aparcament al centre, s´ha d'habilitar aparcament gratuït disuasori a prop del centre, a zones no massa llunyanes.

Sant Cugat en Comú
Nosaltres volem descongestionar de cotxes Coll Favà i fer-lo un barri més amè per les persones que van a peu i pel transport públic.

Sant Cugat per la Independència - Primaries Catalunya
Re-estudiar l'Area Verda i redefinir-la disminuint el seu espai, eliminar les arees vermella i taronja. i deixar només les zones blaves existents abans de 2017 afegint els 3 punts que proposem al nostre programa a)parquings gratuits b) parquings muncipals 1,5 euros=tota la tarda/tot matí i 3) plis plas=1 hora.

Units per Sant Cugat
Nosaltres volem fer un pla de mobilitat consensuat amb els partits, els comerços i la restauració per implantar politiques per millorar la vida del santcugatens i facilitar el accesos als comerços i la restauració de la ciutat.

 

7.- Els vehicles dels comerciants que fan repartiment de mercaderies no poden aparcar a la zona verda. Ofereixen alguna solució des del seu partit?

CIUTADANS
En primer lloc, hem de trobar solucions per a que els comerciants puguin accedir a la zona verda. Per exemple el cotxes d’ empresa dels particulars en un principi no hi podien accedir i al final es va solucionar. Igualment cal ser estricte i fer que les zones de carrega i descàrrega facin aquesta funció i ser molt curosos amb que vehicles turismes no en facin ús de forma incívica.

ERC-MES
Els vehicles de repartiment de mercaderies haurien d’usar els espais destinats als mateixos. Espais que revalorarem per determinar si són o no suficients i si ens cal situar-ne de nous.

Junts per Sant Cugat
Els vehicles dels comerciants que fan repartiment de mercaderies no poden aparcar gratuïtament a l’àrea verda ja que està especialment dissenyada per als veïns. L’espai especialment dissenyat per aquesta funció és la zona de càrrega i descàrrega. En tot cas, i si s’arribés a permetre l’aparcament d’aquest tipus de vehicles a l’àrea verda, es provocaria un col·lapse a la via pública i evitaria l’objectiu de la mateixa: aparcament de veïns, elevada rotació i millora de la qualitat de l’aire. Per tant, i per tal de millorar la mobilitat d’aquest tipus de vehicles i rebaixar la pressió del lliurament de les seves mercaderies al centre (l’anomenada darrera milla), es promourà la col·laboració públic privada per la definició, creació i implantació d’un nou model de negoci que permeti millorar el model existent. Proposarem espais públics on les empreses podran crear centres logístics a partir dels quals es puguin fer de manera sostenible el repartiment de les mercaderies, preservant així el centre i millorant la qualitat de l’aire, i alhora reduint el soroll i impacte visual.

Partit Popular de Sant Cugat
Ampliar la zona de càrrega i descàrrega allà on sigui necessari.

Partit dels Socialistes de Catalunya
Ampliació de les àrees de càrrega i descarrega i habilitar zones comunes en el cas que hi hagi mancances.

Sant Cugat en Comú
Ampliar les zones de càrrega i descàrega.

Sant Cugat per la Independència - Primaries Catalunya
Deixar-los aparcar un màxim de 45 minuts, i re-estudiar i redefinir l'Àrea Verda.

Units per Sant Cugat
Han de poder aparcar a la zona verda per poder fer entrega de mercaderies pero limitarem el temps d'estacionament.i ajustarem les necessitats, a tenor de la via.

 

8.- Si els comerciants de la ciutat també paguen els seus impostos, perquè creuen que no poden gaudir de les mateixes condicions que els veïns del poble, respecte a l’aparcament de zona verda? Com ho solucionarien?

CIUTADANS
Haurien de poder gaudir de les mateixes condicions que els veïns del poble.

ERC-MES
La zona verda està destinada a les persones empadronades a la ciutat. Ara bé, els que siguin titulars de l’empresa o comerç, podran tenir dret a aparcament similar als empadronats.

Junts per Sant Cugat
Efectivament, l’àrea verda està adreçada als veïns i veïnes de la ciutat i el nombre de places disponibles no permet que s’ampliï l’ús a d’altres col·lectius ja que col·lapsaria de nou el centre i es repetiria la situació anterior a la implantació de l’àrea verda: més contaminació, menys rotació i problemes d’aparcament per al veïnatge. Les solucions, per tant, han d’anar vehiculades per d’altres vies com ara l’increment del transport públic (actualment amb 15 línies de transport de bus urbà i 7 estacions de FGC) i el foment de noves àrees blaves.

Partit dels Socialistes de Catalunya
Tothom paga impostos i és una excusa massa utilitzada per amagar la manca de serveis o de prestacions, cert és que el nombre de treballadors i treballadores que venen de fora de la ciutat o d'altres barris que no és el centre és nombrós i per tant cal arribar a un acord, però no en comparartiva amb els veïns i veïnes de la zona, sinó que s'ha cercar solucions.

Partit Popular de Sant Cugat
s'ha d'establir mecanisme perque ho puguin fer. Sigui en zona blava o verda o en aparcaments municipals.

Sant Cugat en Comú
La zona verda és per la gent que viu en aquella zona i cal un millor repartiment de les zones verdes i blaves per tenir en compte també la gent que treballa en aquella zona.

Sant Cugat per la Independència - Primaries Catalunya
Re-estudiar i redefinir la zona verda, per reduir el seu espai.

Units per Sant Cugat
Els comerciants amb vehicle de repàrtiment han de poder aparcar amb la zona verda sense pagar, haurem de buscar formulas amb sant cugat comerç que puguin millorar la situació

 

9.- Després d’uns anys on no s’han aplicat polítiques de promoció del comerç local i no està clara la estratègia a seguir en els propers anys en aquest sector, ¿creuen necessari que experts de l’àmbit del comerç, estudiïn i redactin un pla estratègic que defineixi el full de ruta que ha de seguir Sant Cugat, per tal de comptar amb un comerç de qualitat, suficient per abastir a la seva població i amb un mix comercial adequat?

CIUTADANS
Hem viscut experiències de Plans estratègics i som força crítics: triguen en desenvolupar-se moltíssim, després no hi ha dotacions pressupostàries, etcètera. Hem de ser molt més àgils i creiem que tenim un coneixement del que passa suficientment ampli com per a aplicar mesures urgents. No podem esperar un Pla estratègic.

ERC-MES
Moltes ciutats de l’entorn han fet grans apostes estratègiques respecte a la promoció del comerç local. Cal conèixer les experiències i saber quines són les necessitats reals del comerç de la ciutat, però també cal conèixer els hàbits de consum de la ciutadania de Sant Cugat. Redactar un Pla estratègic del comerç, de la mà de professionals en la matèria, però amb el coneixement i expertesa que tenen els propis comerciants de la ciutat i les associacions de comerciants, està dins de les nostres prioritats.

Junts per Sant Cugat
En els darrers anys s’han implantat accions de foment del comerç local que calen consolidar-se i incrementar-se, tals com l’assessorament en la creació d’activitat i suport a l’autònom mitjançant l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i el servei d’ocupació Sant Cugat Feina, les activitats formatives per millorar la capacitació dels comerciants i introduir noves fórmules de gestió i d’innovació en el sector, fomentar el traspàs d’activitat comercial a través del programa Reempresa, la celebració d’esdeveniments de visualització del sector com el Sant Cugat Ve de Gust o el R-Festa, o el suport a esdeveniments organitzats per Sant Cugat Comerç com La Nit en Blanc, els Fora Estocs o la Gal.la del Comerç (mitjançant l’atorgament d’una subvenció a l’entitat per endegar activitats de foment del comerç local de proximitat). Ara bé, amb la situació actual del comerç davant amenaces com el comerç electrònic, cal treballar conjuntament amb el sector a través de la Taula de Comerç i l’elaboració d’un Pla Director que contempli amb expertesa estratègies digitals i nous models de negoci per als comerços locals i la dinamització de locals buits, en col·laboració amb el sector comercial, empresarial, universitari i immobiliari. Una de les línies serà, precisament, impulsar petit tallers de reparació, fabricació i disseny per crear una identitat i sinèrgia entre propietaris de locals i petits emprenedors del sector de la moda o el disseny, entre d’altres. Una segona explorar estratègies relacionades amb els BID (Business Improvement Districts), un nou model de col·laboració públic privada en fase d’estudi per la Generalitat de Catalunya per a la millora de la gestió així com la modernització i la promoció de zones urbanes i de serveis, que analitzarem per implementar a la ciutat com a prova pilot. I una tercera, entre d’altres, el foment de trobades específiques de debat i confluència del món del comerç i l’empresa que permeti l’intercanvi d’experiències entorn l’economia circular, l’economia social i solidària, la intraemprenedoria, l’eficiència energètica, la sostenibilitat i la innovació tecnològica. Tots ells aspectes claus en el desenvolupament i la sostenibilitat del sector comerç de proximitat a curt, mig i llarg termini. És bàsic així mateix comptar amb un Pla Integral de Desenvolupament del Centre Històric, des del qual actuarem en el sector des de totes les vessants: comercial, social, urbana i cultural. Cal una estratègia conjunta i transversal, de ciutat, on àmbits com la cultura, la promoció econòmica i la innovació hi tindran papers destacats.

Partit dels Socialistes de Catalunya
Si, crec que hem trigat massa en fer-ho i que cal posar fil a l'agulla i cercar quina pot ser la mixtura amb els apeus que planteja la generalitat

Partit Popular de Sant Cugat
Efectivament. I el Pla estrategic ha de ser actualitzat permanentment per poder prevenir els canvis socials.

Sant Cugat en Comú
Estem molt d’acord en fer un pla estratègic.

Sant Cugat per la Independència - Primaries Catalunya
Sí. cal un pla estratègic de l'economia local a 20 anys. I el comerç´n'ha de ser un vector. Pla de consens.

Units per Sant Cugat
Nosaltres apostem pel comerçs de proximitat i de qualitat especialitats, els temps canvian i les ciutats s'han d'adaptar, consideren imprescindible fer un pla estràtegic de comerç

 

10.- Quina és la postura del seu partit, en relació al projecte de centre comercial de Cerdanyola?

CIUTADANS
No ens hi oposem. Creiem que el comerç local ha de tenir la suficient força, maduresa i qualitat com per a poder competir.

ERC-MES
Hi estem rotundament en contra, creiem que és un model comercial caduc que potencia l’ús del vehicle privat i empobreix la vida dels municipis veïns. A més va en contra del model català de comerç, que promou el comerç de proximitat, ubicat en la trama urbana de les ciutats.

Junts per Sant Cugat
Tal i com s’ha mantingut des de fa molts anys, la nostra aposta és rebutjar la implantació d’un centre comercial a Cerdanyola del Vallès. Una aposta que s’ha traduït recentment en la presentació de suggeriments a l’Avanç del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola. Si hem de seguir protegint el comerç local de proximitat no podem estar d’acord en la implantació d’un macrocentre comercial que malmeti el sector. No hi ha cap altra consideració a fer.

Partit dels Socialistes de Catalunya
Que cal repensar com ens afectaria realment, tenint present que el comerç cada vegada és més canviant i l'aposta per l'adaptació al e-comerç.

Partit Popular de Sant Cugat
No ens oposem a la seva existència. Des de Sant Cugat podem fomentar el comerç local de forma que es faci mes atractiu que el centre comemercial.

Sant Cugat en Comú
Estem totalment en contra. Nosaltres només volem potenciar el comerç de proximitat.

Sant Cugat per la Independència - Primaries Catalunya
Ens hi oposem. N´hi ha masses.

Units per Sant Cugat
No depend del nostre municipi, pero entenem que no cal ampliar , tenim una oferta suficient i nosaltres defensarem els interesos dels nostres comerciants davant altres administracions.

 

11.- Una de les campanyes mes importants del comerç local, no és altra que la de Nadal. En els darrers anys hem observat com l’atractiu de la ciutat ha anant minvant, desplaçant activitats fora del centre, que ha provocat un descens de vianants, i en conseqüència un descens de la facturació dels establiments. La seva formació està d’acord amb aquesta política, o aplicarà polítiques per augmentar l’atractiu turístic durant aquesta època de l’any?

CIUTADANS
El fet de desplaçar activitats fora del centre creiem que no és el problema del comerç local al Nadal. El nostre partit però, ha defensat sempre que al centre s’ instal·li una pista de gel (que al darrer any no va ser-hi) i més elements dinamitzadors. Igualment en reiterades ocasions hem demanat que des de l’ ajuntament al Nadal i al centre es faci una il·luminació molt més atractiva a moltes zones que al Nadal ofereixen una imatge molt pobre. Fins i tot en algunes zones els comerciants es queixen de poca il·luminació tot l’ any. Cal posar solució.

ERC-MES
La campanya de Nadal significa un percentatge molt important en les vendes anuals del comerç. Per aquest motiu cal repensar les accions que es programes des de totes les regidories de l’Ajuntament per tal que aquestes puguin tenir sinèrgies positives amb el comerç. Igualment, cal que, conjuntament amb el sector i amb les entitats de comerç, es dissenyi una campanya de Nadal que aconsegueixi, amb els anys, ser un referent a la comarca. L’atractiu comercial de Sant Cugat, conjuntament amb el seu atractiu cultural, han de ser un potent reclam durant les festes nadalenques.

Junts per Sant Cugat
Nadal és un dels períodes en què el dinamisme comercial és més evident, i des de JuntsxSantCugat hi seguirem mantenint tot el nostre suport. Tant des de la regidoria de comerç com amb actuacions conjuntes amb àmbits com promoció de la ciutat, cultura i esports, s’ha promogut un Nadal al centre de la ciutat per afavorir que la ciutadania pugui gaudir d’un període festiu ple d’oportunitats comercials i activitats lúdiques per a tots els segments de la nostra població. Cal només recordar la celebració de l’envelat de Nadal al Parc de Ramon Barnils, la fira de Nadal a Plaça Octavià i aquest darrer any a la Rambla del Celler, amb la incorporació d’un carrusel, entre d’altres. Creiem que aquestes activitats han mantingut l’atractiu de la ciutat com a dinamitzadores turístiques i les seguirem impulsant, treballant de manera consensuada amb la Taula de Comerç, amb el suport d’una aposta decidida per millorar i augmentar el transport públic al centre. És essencial que els períodes festius comptin amb el suport explícit de l’Ajuntament, les entitats i les organitzacions per tal de fomentar el dinamisme comercial de la ciutat. En aquest sentit, serà molt important incrementar la visualització del sector comerç en els webs municipals de l’Ajuntament i del “visitsantcugat.cat”, així com en l’App Sant Cugat.

Partit dels Socialistes de Catalunya
De la mateixa manera que cal fer un pla estratègic de comerç, en matèria de turisme també cal posar-se les piles, entrar en el circuits de barcelona i repensar quins actuacions conjnutes comerç / administració s'han de fer en cada campanya i com fer una redistribució no només per atracció de vianants, sinó de clients

Partit Popular de Sant Cugat
Es necessari aplicar aquestes politiques per augmentar l'atractiu turistic, però sense deixar de fomentar també el comerç a barris que no son el Centre.

Sant Cugat en Comú
Nosaltres aplicarem mesures per ampliar la compra de proximitat i local durant tot l’any i també per les campanyes de Nadal.

Sant Cugat per la Independència - Primaries Catalunya
És un símptoma el que ha passat aquest nadal. Anar al centre cada día és més complicat. Fem-ho més fàcil i els ciutadans tornarem a anar-hi més sovint. No castiguem als ciutadans. L'atractiu ja hi és.

Units per Sant Cugat
Nosaltres volem aplicar politiques turistiques durant tot l'any. Hem de posar sant cugat com la ciutat de preferencia despres de barcelona de la mediterranea.

Infografía política H FINAL 1

Infografía política H FINAL 2

Infografía política H FINAL 3